ทักษะการพัฒนาส่วนบุคคล

ทักษะการทำงานที่คุณต้องมีหลังจาก COVID-19

โพสต์ Covid-19 พนักงานจะต้องมีทักษะเช่นการคาดการณ์และการแก้ปัญหา เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์โดยพัฒนาทักษะต่อไปนี้ตอนนี้เรียนรู้เพิ่มเติม